Blog

Zelené verejné obstarávanie

Dňa 16.júna 2016 sa v Bruseli uskutočnilo v rámci závrečnej konferencie projektu „Zelené verejné obstarávanie v praxi“ odovzdávanie ocenení najlepším projektom európskeho kola súťaže GPP Award 2016 (Green Public Procurement), v ktorom súťažili projekty z celej Európskej únie a pridružených krajín. Ocenených bolo 12 projektov, ktoré formou zeleného verejného obstarania významne prispeli k úspore energií a zníženiu emisií skleníkových plynov,  a to najmä najmä CO2.

Významný úspech v európskej súťaži dosiahlo mesto Prešov, ktoré získalo čestné uznanie v kategórii miest od 10 tis. do 100 tis. obyvateľov, a to za realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia s vyzužitím tehnológie LED. Za mesto Prešov prevzali ocenenie z poverenia pani primátorky Andrey Turčanovej zástupcovia firmy O.S.V.O. comp, a.s. , ktorá uvedený  projekt zrealizovala.
Mesto Prešov postúpilo do európskej súťaže ako víťaz národného kola GPP Award, v ktorom bolo koncom mája ocenené ministrom životného prostredia Lászlóm Solymosom.


Podobné články

Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov prostredníctvom EPC (energy performance contract) už nebude zaťažovať verejný rozpočet

S takýmto verdiktom prišla dňa 19. septembra 2017 Európska komisia, keď po dlhých rokovaniach s členskými štátmi vydala usmernenie, podľa ktorého investície do energetickej efektívnosti budov verejného sektora viac nemajú zaťažovať verejný rozpočet.

Prečítať článok

Nové pravidlá ochrany osobných údajov (nielen) vo verejnom obstarávaní

Nová právna úprava verejného obstarávania reprezentovaná zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov síce upravuje niektoré osobitné povinnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov súvisiacich s ochranou osobných údajov v postupoch verejného obstarávania, avšak zostala rovnako ako predchádzajúca normatíva chudobná na úpravu tejto problematiky.

Prečítať článok
© 2016 Tatra Tender. Všetky práva vyhradené.
Created by Adbee