Referencie

Najlepším ocenením pre nás bude to, ak nás oslovíte na základe odporúčaní našich klientov. Vaša spokojnosť bude odrazom našich spoločných úspechov. 

reference-mark

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. pre Slovenské elektrárne, a.s. v období rokov 2009 až 2012 vypracovala viaceré vnútorné smernice riadenia procesov verejného obstarávania, vzorovú dokumentáciu pre verejné obstarávanie a poskytovala ďalšie konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania.

reference-mark

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. pre nás úspešne zrealizovala obstaranie špecifickej a odborne vysoko náročnej zákazky, ktorej predmetom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti a modernizácia tepelno-technických zariadení a budov metódou Energy Performance Contracting (EPC).

MUDr. Pavol Džodla, MBA
riaditeľ

reference-mark

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. zrealizovala pre viacero ústavov SAV desiatky obstarávaní financovaných z nenávratných finančných príspevkov. Všetky služby boli poskytnuté úspešne a na vysokej profesionálnej úrovni.
  
doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.
riaditeľ ústavu anorganickej chémie

© 2016 Tatra Tender. Všetky práva vyhradené.
Created by Adbee