Blog

GPP News Alert - July

GPP News Alert - July


Dear colleague,

We are pleased to announce the publication of the July edition of the EU GPP News Alert.

This edition opens with news about the savings possible from preparing low-carbon tenders, namely through the EU-funded GPP 2020 project. Over the course of three years, more than 100 tenders were implemented by over 40 public authorities in nine countries in the context of the project.

Read about how green public procurement has been progressing in Cyprus in the interview with Natalia Georgiou from the person in charge of GPP in the Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment.

New EU GPP criteria have just been published for Roads, and the Buying Green! Handbook is now available in all the official EU languages.

Furthermore, this edition includes details of two good practice cases: the first one on the City of Vienna's energy efficient data centre, the second one on how energy performance contracting has been used to finance efficient outdoor lighting in Cádiz (Spain).


Podobné články

Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov prostredníctvom EPC (energy performance contract) už nebude zaťažovať verejný rozpočet

S takýmto verdiktom prišla dňa 19. septembra 2017 Európska komisia, keď po dlhých rokovaniach s členskými štátmi vydala usmernenie, podľa ktorého investície do energetickej efektívnosti budov verejného sektora viac nemajú zaťažovať verejný rozpočet.

Prečítať článok

Nové pravidlá ochrany osobných údajov (nielen) vo verejnom obstarávaní

Nová právna úprava verejného obstarávania reprezentovaná zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov síce upravuje niektoré osobitné povinnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov súvisiacich s ochranou osobných údajov v postupoch verejného obstarávania, avšak zostala rovnako ako predchádzajúca normatíva chudobná na úpravu tejto problematiky.

Prečítať článok
© 2016 Tatra Tender. Všetky práva vyhradené.
Created by Adbee